ప్రస్తుత పరిస్థితిని ముందే చూపించిన 10 సినిమాలు

10. 28 days later (2003) / 28 WEEKS LATER RAGE (2007)

9. IT COMES AT NIGHT (2017)

8. CHILDREN OF MEN (2006)

7. 12 MONKEYS

6. BLINDNESS (2008)

5. WORLD WAR Z

4. FLU (2013)

3. Outbreak

2. Virus

1. Contagion

Read Previous

కరోనా వైరస్: భారత్ కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రశంసలు

Read Next

కరోనా వైరస్ బెడద తొలగిపోయేది అప్పుడే: ట్రంప్

Leave a Reply

Your email address will not be published.