తెలుగు అకాడమీ లో 50 కోట్ల నిధులు గోల్మాల్
Crime News

తెలుగు అకాడమీ లో 50 కోట్ల నిధులు గోల్మాల్

తెలుగు అకాడమీ నిధుల గోల్మాల్ పై విచారణ వేగవంతం చేసిన సీసీ ఎస్ పోలీసులు. తెలుగు అకాడమీ డైరెక్టర్ తో పాటు మరికొంతమందిని విచారిస్తున్న సిసిఎస్ పోలీసులు. బ్యాంకు ప్రతినిధులతో పాటు అకాడమి సిబ్బంది ప్రశ్నిస్తున్నారు, డైరెక్టర్ సోమిరెడ్డి తో పాటు మరికొందరరి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసిన సిసిఎస్ పోలీసులు 50 కోట్ల పైచిలుకు నిధుల గోల్మాల్ జరిగినట్లుగా గుర్తించారు. అకాడమీ సిబ్బందితో పాటు బ్యాంకు అధికారుల పాత్రపై సిసిఎస్ పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.