బ్రేకింగ్- ఏపీలో పంచాయితీ ఎన్నికలకు ఉత్తర్వులు
Timeline

బ్రేకింగ్- ఏపీలో పంచాయితీ ఎన్నికలకు ఉత్తర్వులు

  • 4 దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఎస్‌ఈసీ
  • ఈ నెల 23న తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌
  • ఈ నెల 27న రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్
  • ఈ నెల 31న మూడోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్
  • వచ్చే నెల 4న నాలుగోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్

తేదీలు ప్రకటన

  • ఫిబ్రవరి 5న తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
  • ఫిబ్రవరి 9న రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
  • ఫిబ్రవరి 13న మూడోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
  • ఫిబ్రవరి 17న నాలుగోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.