కరోనా టెస్ట్ చేయించుకుంటే 15 వేలు, పాజిటివ్ వస్తే 75 వేలు
Timeline

కరోనా టెస్ట్ చేయించుకుంటే 15 వేలు, పాజిటివ్ వస్తే 75 వేలు

మన దేశంలో కరోనా టెస్టులు చేయడమే బరువైపోయింది మన ప్రభుత్వాలకు. అసలు టెస్టులు చేయమని క్యూలో నిల్చున్నా కనికరం లేకుండా పోయింది.

టెస్టులు చేయించుకోమని ఆ దేశం ప్రజల వెంట పడుతుంది. అది ఏ దేశమో కాదు ఆస్ట్రేలియా. టెస్టులు చేయడమే కాదు , కరోనా పరీక్ష చేయించుకుంటే ప్రభుత్వమే డబ్బిస్తుందట.

పరీక్ష జరిగిన వెంటనే వ్యక్తి ఖాతాలో రూ. 15 వేలు జమవుతాయి. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి ‘పాజిటివ్’ వస్తే రూ. 75 వేల ను ఆ వ్యక్తి ఖాతాలో జమచేస్తుంది. కరోనా పరీక్షలను ప్రోత్సహించేందుకు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఈ కొత్త స్కీమ్ ను ప్రవేశపెట్టింది.

అయితే కరోనా సమయంలోనూ ఉద్యోగం చేస్తున్న పౌరులకు మాత్రమే ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.