బ్రేకింగ్ : మళ్ళీ బర్డ్ ఫ్లూ … చనిపోతున్న కోళ్లు
Timeline

బ్రేకింగ్ : మళ్ళీ బర్డ్ ఫ్లూ … చనిపోతున్న కోళ్లు

జపాన్ ప్రభుత్వం ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అధిక వ్యాధికారక ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుఎంజా ఉన్నట్లు ధృవీకరించింది

ఫుకుయోకా ప్రిఫెక్చర్‌లోని కోడి ఫామ్‌లో బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లు జపాన్ అధికారులు తెలిపారు . అంతకుముందు, మిటోయో నగరంలో ఏవియన్ ఫ్లూ ఉన్న కోళ్లను గుర్తించారు, నివేదికల ప్రకారం, సంక్రమణ H5 బర్డ్ ఫ్లూ యొక్క వ్యాధికారక జాతి గా నిర్దారించారు.

మిటోయో పొలంలో నాలుగు రోజుల్లో కనీసం 3,800 కోళ్లు పొలాలలో చనిపోయి ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పరిస్థితిని నియంత్రించే ప్రయత్నంలో ప్రిఫెక్చర్ ఇప్పటికే 460,000 కోళ్లను చంపేశారు. చనిపోయాయని అధికారులు స్పష్టం చేసారు.

జపాన్ ప్రభుత్వం అధిక వ్యాధికారక ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుఎంజా ఉన్నట్లు ధృవీకరించింది, అయితే వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఎపిడెమియాలజీ నిపుణుల అధికారులతో కూడిన ఎపిడెమియోలాజికల్ బృందం దర్యాప్తు జరపాలని యోచిస్తోంది.

2016-17లో బర్డ్ ఫ్లూలో హెచ్ 5 ఎన్ 6 జాతి గుర్తించిన తరువాత జపాన్ 1.67 మిలియన్ కోళ్లను చంపేసింది. 2018 లో, జపాన్ కగావా ప్రిఫెక్చర్ లో 91,000 కోళ్లను చంపేసింది అక్కడ ప్రాంతంలో బర్డ్ ఫ్లూ ఉన్నట్టు గుర్తించడం వలన. ఇప్పుడు తలెత్తిన బర్డ్ ఫ్లూ గత రెండు సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ చూడనంతగా పరిస్థితులు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.