కార్యావట్టం స్థానికుడు ఎన్‌ఎం షమ్నాడ్ సైకిల్‌పై లడఖ్‌కు చేరుకున్నాడు. . 3,600 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన 20 రోజుల్లో లక్ష్యం పూర్తయింది.  గత నెల 5 వ తేదీ ఉదయం 5 గంటలకు ఇంటి నుంచి బయలుదేరింది. 25 వ తేదీ రాత్రి 8 గంటలకు లడఖ్ చేరుకున్నారు. కాన్పూర్ చేరుకోగానే సైకిల్‌ విరిగి & కాలికి గాయమైంది. సైకిల్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

తరువాత పాత సైకిల్‌ను తక్కువ ధరకు కొని తన ప్రయాణాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాడు. షమ్నాద్ ఒక హోటల్ దగ్గర గుడారంలో పడుకున్నాడు. 1500 రూపాయలు మాత్రమే అందజేశారు. షమ్నాద్ అలీ, జైనాబ్ దంపతుల కుమారుడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.