తెలంగాణ | రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చు ఎల్ఆర్ఎస్ అక్కర్లేదు
Timeline

తెలంగాణ | రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చు ఎల్ఆర్ఎస్ అక్కర్లేదు

చెప్పింది. వ్యవసాయేతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజిస్టేషన్లకు ఎల్ఆర్ఎస్ నిబంధనను ఎత్తివేసింది. రిజిస్టేరేషన్ల కోసం ఎల్ఆర్ఎస్ నిబంధనను ఎత్తివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అనుమతులు లేని, క్రమబద్ధీకరణ కాని ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతినిచ్చింది. ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ప్లాట్లు, నిర్మాణాలకు అడ్డంకులు తొలగాయి. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాటికి రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగించవచ్చని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అనుమతులు లేని, క్రమబద్ధీకరణ కాని కొత్త ప్లాట్ల రిజిస్టేషన్లు కుదరదని పేర్కొంది. అనుమతులు ఉన్న క్రమబద్ధీకరణ అయిన ప్లాట్లు, నిర్మాణాలకు రిజిస్ట్రేషన్లు యథాతథమని వెల్లడించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.