పిక్ టాక్ : చిన జీయర్ స్వామితో హరీష్ రావు, కెసిఆర్ రేర్ ఫోటో