అక్రమ సంబంధం
Timeline

ఛీ ఛీ … అల్లుడితో అత్త అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని.. కూతురు

హైదరాబాద్ లోని ఉప్పల్ ప్రాంతంలో దారుణం జరిగింది. అక్రమ సంబంధం కాస్త హత్యకు దారి తీసింది. అల్లుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని , ఆ తరువాత తన కూతుర్ని ఇచ్చి వాడితోనే పెళ్లి చేసిందొక మహిళ. తల్లితో భర్తకు ఉన్న అక్రమ సంబంధం విషయం బయటపడటంతో అత్యంత్య చేసుకొని చనిపోయింది ఆ అమాయకురాలు. ఈ విషయంలో అత్త ,అల్లుడు ఇద్దరు జైలుకు కూడా వెళ్లి వచ్చారు. వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ అక్రమ సంబంధాన్ని కొనసాగించారు. కానీ అల్లుడు […]

Read More